0897 635 550 Понеделник - Петък / 9:00ч. - 17:00ч.
Menu

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MANERO.BG

Предмет

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране взаимотношенията между МОРАНО КЪМПАНИ ЕООД ,гр.Варна ул.Нежност 20,ЕИК 204912345,e-mail office@manero.bg наричан по-долу за краткост manero.bg,и лицето  наричано  по-долу за краткост КЛИЕНТ ,на електронен магазин www.manero.bg . Manero.bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента настоящите Общи условия.Със направената заявка, регистрация и покупка от manero.bg „Клиента” приема безусловно „Общите условия” на manero.bg, от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез manero.bg – електронен магазин стоки. Използвайки електронният магазин manero.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по долу “Общи условия”. В случай, че не приемате Общите условия на manero.bg, моля не използвайте този електронен магазин.

Регистрация

За да получите право да закопувате предлаганите от manero.bg стоки трябва да приключите регистрацията си в раздел „РЕГИСТРАЦИЯ“

При завършване на регистрацията си клиентът е задължен да предостави коректни данни за своята самоличност и други такива изискуеми спрямо формата за регистрация на manero.bg.В случай че „Клиента е посочил непълни или некоректни данни в регистрацията си той трябва да извърши необходимите корекции в 7 дневен срок.Ако клиент предостави невярна информация или не отрази настапили промени то manero.bg си запазва правото да спре незабавно поддръжката на неговата регистрация.

Промени в общи условия 

Предлаганите стоки в manero.bg са разнообразни, постоянно допълвани и модифицирани .С оглед те да бъдат  усъвършенставни и разширявани като продуктов каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от manero.bg .

Информация за стоки и ценообразуване  в manero.bg

Manero.bg публикува основни характеристики за своите стоки,изображения и продажна цена на всеки артикул с ддс , както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение.Manero.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганата стока.Всички цени са в бългаски левове,с включен ДДС.

Цените на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Manero.bg има договорни взаимотношения с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

Ценообразуването на доставката зависи от броят на избраните артикули и тяхното тегло.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес или куриерски офис в срок от 3 работни дни.Стоката се доставя в опаковка съобразно вида и транспорта за доставка.

Право на отказ от клиента

Клиент има право да откаже своята покупка ако тя не съответства на избраният артикул а това може да се установи при преглед на стоката преди да я заплати.

Клиент може да откаже стоката при нарушена цялост на опаковката или транспортен дефект.

Клиент може да върне стоката ако цената не отговаря на посочените предварителни параметри. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез manero.bg, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до manero.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. Manero.bg е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 30 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .
При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

Oграничаване на отговорност

Manero.bg не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа.

Права и интелектуална собственост

Всички елементи и ресурси на Manero.bg са обект на закрила  по Закона за авторското право и сродните права.Потребителите нямат право да използват за комерсиална цел съдържанието на сайта.

Обработка на лични данни

Обработка на лични данни са действията по :

 • събиране
 • записване
 • съхранение
 • извличане
 • преглеждан
 • изтриване.

Как събираме личните данни:

 • При и по повод сключването и изпълнението на договорите с тях. Определени данни се генерират автоматично, при регистрация в онлайн магазина.
 • При регистрация в онлайн магазина .
 • При покупка на продукт
 • При конкретни запитвания по имейл.

Как обработваме личните ви данни

 • За да бъде приключена вашата поръчка, съответно да бъде изпратена към потребителя, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.Имена на потребителя,телефонен номер,имейл и адрес за доставка са задължителната част  за да бъде изпълнен договора към вас.В случай, че потребител откаже да ги предостави bg не може да изпълни поръчката по договора.

 

Колко време съхраняваме личните данни

 • Manero.bg съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. След изтичане срока на изискване за обработка, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.

Какви права имат физическите лица във връзка с обработката на лични данни

 • Потребителят има право да поиска обработените лични данни отнасящи се до него
 • Потребителите имат право да получат от bg информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.
 • Потребителят има право да корегира своите лични данни в случай че те са неточни или непълни
 • Потребителят може да се допита до Manero.bg за данните които е предоставил и ако те са неточни или непълни то те да бъдат корегирани от него.

Manero.bg предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице. Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лице, които могат да бъдат идентифицирани от Manero.bg. Ако целите, за които Manero.bg обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Manero.bg няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.Manero.bg уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца(Ако например искранията за обработка са много).

Как защитаваме личните данни на потребителите

 • Наша основна цел е потребителите да се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на bg. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Manero.bg предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност. В Manero.bg са приети множество политики, които регламентират обработката на данни. Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, псевдонимизация и др.)

С настоящата политика Морано Къмпани ЕООД , ЕИК 204912345 с адрес гр.Варна ул.Нежност 20-22-24 жк.Трошево иска да информира своите потребители,че конфиденциалността на предоставените от потребителите данни е гарантирана и те няма да бъдат предмет на използване от трети страни извън законите на Република България.
Manero.bg ще използва наличната информация с цел реализиране на покупката от страна на клиента,нейната обработка,рекламация,извършване на проучване от удовлетвореността или маркетингова стратегия. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщате към нашия Център за обслужване на клиенти на имейл office@manero.bg . От 25.05.2018г. тази политика влиза в сила! Молим перодично потребителите да проверяват за обновления отностно регламента.

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Manero.bg. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.
Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Manero.bg, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на стоки (напр. тениски, чаши, аксесоари и др.)Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Manero.bg.
Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Manero.bg събира и обработва във връзка с изпълнението на поръчка приета за даден продукт. Тя не се прилага, когато потребителите посещават уеб-сайта на Manero.bg.В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за съответния уеб-сайт.
За удобство на потребителите, на места в тази Политика за личните данни са посочен пример, които илюстрира защо и/или как Manero.bg обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за личните данни и не са изчерпателни.

Лични данни

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни;данни за комуникация с потребителя; данни за местоположението.

Осовни данни

    • Имена на потребителя
      Това са две или три имена на потребителя(по негово усмотрение) който той оставя в контактната форма с цел изпълнение на неговата поръчка.
    • Адрес за доставка на покупка/продукт
      Това е адресът на който клиента желае да бъде доставена неговата покупка,изисква се с цел изпълнение на неговата поръчка.Опциите са две: офис на Куриерска Фирма Еконт Експрес или друг удобен за доставка адрес.

Данни за комуникация

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Manero.bg и неговите потребителите под формата на запитвания по имейл,телефон,поръчки или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с ползваните продукти. Такива са и данните, които се генерират в случай че потребителят е регистриран в Manero.bg и желае да извърши тяхната корекция или заличаване.

    • Имена на потребителя
    • Телефон за връзка
    • Имейл

Данни за местоположение

    • Данни, които се обработват електроно, които показват приблизителното географско местоположение на  мобилното устройство,настолен компютър или IP адрес на даден потребител. Фактът, че мобилният Ви телефон,таблет,лаптоп или настолен компютър е в обхват на мобилен оператор,или друг доставчик на интернет услуга е пример за данни за приблизително местоположение на вашият IP адрес с който извършвате действието.

Наложен платеж

    • Еконт

Плащането се извършва при получаване на продукта.

 

Не се колебайте да се свържете с нас на телефонната ни линия. Нашият екип е на разположение всеки ден от 09:00 до 17:00 часа .Очакваме ви.

 

Телефон: 0897 635 550

Email: оffice@manero.bg

Privacy Policy Settings